Vilka är utmaningarna är en konsult/frilansare?

Den stora utmaningen med att vara konsult eller frilansare är att se till att du har tillräckligt med spelningar uppradade för att täcka dina utgiftskrav.

Jag vet inte alltför många konsulter som har något bokat mer än 3-6 månader ut. Det är den typ av konsultarbete. Man kan rimligen fråga, “är inte det skrämmande att inte veta var din inkomst kommer att komma från i ett par månader?” Men om du har kunskaper som är efterfrågade och du har möjlighet att nätverk och/eller utnyttja referenser/vittnesmål från tidigare kunder, sedan ner tid är sällsynt.

En annan utmaning som många konsulter står inför är bristen på mänsklig interaktion. Medan vissa spelningar kräver att du tillbringar tid på företagets kontor eller interagera med andra företag anställda, det finns många projekt där du arbetar ensam. Många dagar, veckor och till och med månader i taget.

Kanske kan du välkomna en sådan avskildhet. Men jag vet att många konsulter som tillbringar sin arbetstid i kaféer bara för att vara inom din av mänsklig verksamhet.

Några av de mindre utmaningarna med att vara en konsult inkluderar ansvar för dina hälsofördelar, betala egenföretagande skatter, spårning timmar och periodisk fakturering, och köpa din egen kontorsmateriel/utrustning. Alla dessa är ganska enkla, men det är arbete som behöver göras.